Business Consultant in Bucharest, Romania Business Consulting Market Research

Studii de piață

Motivele pentru care se decide derularea unui studiu de piață sunt diverse și sunt influențate de necesitățile punctuale ale clientului, care poate să fie un Antreprenor, CEO, Director de Marketing sau un Director de Dezvoltare și Vânzări.

Listăm mai jos câteva tipuri de studii de piață:

  • Pentru un IMM care intenționează intrarea pe o noua piață, un studiu de piață poate să ajute la estimare potențialului pieței pentru un nou produs sau serviciu pe care dorești să-l lansezi.
  • Un studiu de piață poate să releve percepția consumatorilor cu privire la un produs sau serviciu deja existent sau pur si simplu își propune să afle condițiile și trendurile generale ale pieței. Un Director de Marketing va alege serviciile unui consultant de marketing pentru a afla motivele pentru care un produs existent nu se vinde sau pentru a găsi metode mai bune de distribuție a produselor și serviciilor către consumatori.
  • Un studiu de piață te ajută să segmentezi piața și astfel să identifici tipurile de consumatori care cumpără un anumit produs, motivele pentru care cumpără și sugestiile lor pentru a îmbunătăți acel produs. Studiile de sgmentare de piata pot fi în funcție de criterii predefinite precum: psihografice, demografice, geografice sau în funcție de utilizarea produsului.
  • Un antreprenor va alege un studiu de piață înainte de crearea unui produs minim viabil (MVP) pentru a estima mărimea pieței vizate, nivelul competiției si pentru a evalua reacția consumatorilor cu privire la noul produs al companiei.

Orice studiu serios va avea o componentă de analiză Macro asupra mediului economic și despre influența factorilor exogeni asupra sectorului vizat.

© Bujorean & Co.

O analiză importantă pentru firme o constituie Analiza Modelului de Business care identifică puncte de diferențiere si paritate dar mai mult decât atât, aduce claritate strategică asupra afacerii printr-un grafic de Alex Osterwalder

© Bujorean & Co.

Studiile de piață derulate de Bujorean & Co. presupun o analiză detaliată a mediului competițional dar și diverse metode de diferențiere strategică pentru Strategia Competitivă a unei firme.

© Bujorean & Co.

La nivel tactic, fundamentat pe strategia competitivă, se construiește strategia de marketing operațional și se identifică resursele aferente care susțin activitățile de business development și comunicare.

© Bujorean & Co.

Scrie-ne un email despre nevoile tale

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *