Consultant Afaceri Daniel A. Bujorean Stiri

Riscul sistemic ridicat pentru neplata creditelor luate de firme. Considerații și soluții

Într-un articol recent, jurnalistul ZF.ro, Claudia Medrega, atragea atenția asupra riscului de nerambursare a creditelor contractate de sectorul neguvernamental. Conform unui raport public al BNR, cele mai mari 10 bănci din România au evaluat riscul de nerambursare a creditelor contractate la categoria riscurilor sistemice ridicate şi în creştere în următoarea perioadă.

Cele mai mari instituţii de credit autohtone au iden­ti­ficat şapte riscuri sistemice ridicate şi trei riscuri mo­derate ca urmare a încheierii mo­ratoriilor pentru amâ­na­rea ratelor de plată şi pe fondul în­răutăţirii condi­ţi­ilor ma­cro­eco­nomice.

Raportului BNR a identificate următoarele riscuri în categoria riscuri sistemice ridicate:

  • deteriorarea echili­bre­lor macroecono­mice in­terne
  • riscul de neram­bur­sare a creditelor contrac­tate de sectorul negu­ver­namental
  • cadrul legislativ incert și impredictibil în do­meniul financiar-bancar
  • riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente.
  • riscul asociat inovaţiei financiare şi provocărilor la adresa securităţii cibernetice
  • riscul privind lichiditatea sectorului bancar
  • riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public

Conform instituțiilor de credit, sunt clasate la un nivel moderat următoarele riscuri: (1) riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară comercială, (2) riscul de creștere a costului de finanţare și (3) riscul climatic.

O creștere a riscului sistemic de neplată a creditului comercial

La aceste riscuri se adaugă o creștere a riscului sistemic de neplată a creditului comercial, mai cunoscut sub numele de credit la furnizor. Volumul de credit comercial din economia noastră este de trei ori mai mare decât creditul bancar, respective 383 de miliarde (credit comercial) versus 117 de miliarde de lei (credi bancar). În acelaşi timp, termenul mediu de plată al facturilor în România a ajuns la 114 zile, de două ori peste media europeană şi faţă de nivelul înregistrat în urmă cu un deceniu.

Conform unei analize ZF.ro, s-a observat în România o amplificare a creditului comercial în ultimul deceniu, în contextul în care companiile active în România au migrat accentuat dinspre creditul financiar (imprumutiri de la bănci) către creditului comercial (aprovizionarea de la furnizori cu termen de plată în viitor).

Gestionarea riscului de neplată a creanțelor

Este așadar imperativ pentru sectorul privat să gestioneze acest risc de neplată a creanțelor printr-un instrument foarte dezvoltat în Europa occidentală și prea puțin folosit în Romania, asigurarea de credit comercial. Asigurarea de credit comercial oferă protecție în caz de neplată prelungită a facturilor, preluând riscurile și în situațiile tot mai frecvente în care clienții intră în insolvență sau insolvență voluntară. Mecanismul de protecție al acestui tip de poliță asigură recuperarea pierderilor din neîncasarea facturilor, echilibrând rezultatele în acele perioade de nesiguranță în care inclusiv clientii cu cea mai bună reputație sau cu cel mai bun istoric s-ar putea confrunta cu constrângeri operaționale și implicit financiare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *