Analiză de Legislație Avocat Comercial Sector 1 Avocat Drept Comercial

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică pentru perioada 2021 – 2027

Guvernul României a prezentat Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, în cadrul unui eveniment în aer liber în data de miercuri, 1 iulie 2020.
Premiza acestui Plan de Relansare este exprimată în debutul documentului:

 • “Modelul de dezvoltare a României bazat doar pe consumul populației, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernărilor anterioare, trebuie schimbat într-un nou model de creștere economică axat pe:
 • stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești
 • investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice
 • transformarea digitală a economiei și a administrației publice
 • pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologicătranziția către o economie durabilă”

Planul este fundamentat pe o prognoza de evoluție PIB pentru anul 2020 care ia in considerare efectele pandemiei COVID-19, măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, piața muncii, comportamentul consumatorilor, precum și intervențiile în domeniul medical. Ca urmare, se așteaptă ca Produsul Intern Brut al României să se reducă cu 1,9%, în termeni reali, în anul 2020.

Consultantul de business, Daniel A. Bujorean, MBA. CIM. considera ca “…în primă faza, efortul bugetar va fi pentru sprijinirea marilor intreprinderi pentru că se dorește potențarea impactului în PIB și apoi, într-un orizont de timp neclar, vom vedea măsuri de sprijin pentru IMM prin Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor, Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor si Măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă.”

Printre principalele măsuri enunțate sunt:

 1. Politici fiscale și bugetare de sprijin în contextul Covid-19
 2. Programe de susținere și protejare a locurilor de muncă afectate de criza Covid-19
 3. Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții
 4. Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor
 5. Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor
 6. Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare
 7. Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România
 8. Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții
 9. Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor
 10. Instrumente de creștere a capitalizării companiilor și de finanțare a investițiilor
 11. Măsuri de sprijin pentru angajați și companii pentru reluarea activităților economice
 12. Măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă
 13. Măsuri de protecție socială
 14. Planul Național de Investiții
 • INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
 • INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ
 • INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE
 • INFRASTRUCTURA PENTRU EDUCAȚIE
 • INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ
 • INFRASTRUCTURA AGRICOLĂ DE IRIGAȚII
 • INVESTIȚII DE MEDIU
 • INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ

 

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică are ca perioadă de implementare anul 2021- 2027 și își propune un nou model de dezvoltare economică promovat de Guvern: realizarea convergenței cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025.

Puteți citi în integralitate prezentarea planului aici.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *