Avocat Comercial Sector 1 Contracte Comerciale

Încetarea contractelor comerciale

Majoritatea contractelor conțin clauze care fac referire la situațiile de forță majoră care determina  suspendarea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate sau chiar încetarea contractului, atunci când forța majoră acționează pe o perioadă mai mare de timp.

La nivel jurisprudențial, epidemiile au fost considerate și ele situațiilor de forță majoră. Potrivit art. 1351 alin. (2) din Codul civil, ”forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

În condițiile în care virusul Covid19 este considerat pandemie, astfel efectele virusului gripal (incluzând carantina, izolarea la domiciliu, suspendarea contractelor de muncă, etc.) ar putea fi văzute de către instanțele de judecată din România ca fiind cazuri de forță majoră, în considerarea contextului existent la nivel mondial și a măsurilor dispuse de autorități.

Pentru contractele aflate în derulare și cele încheiate înainte ca părțile să cunoască existența acestui risc de pandemie, instanțele ar putea pune accentul pe caracterul invincibil și inevitabil al eventualei forțe majore, unde legătura de cauzalitate dintre eveniment ca acesta și neexecutarea obligațiilor contractuale trebuie să fie foarte puternic susținută și demonstrată de către partea care denunță contractul.

Art. 1.351/ Cod Civil/2009

(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

(2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră.

Conform Lege5.ro ” În practica judiciară, într-o decizie de referință, s-a stabilit că blocajul financiar invocat de cumpărător ca motiv de neachitare a datoriei nu constituie o împrejurare imprevizibilă și de neînlăturat pentru un agent economic de a-și îndeplini obligațiile contractuale la termen, debitorul având posibilitatea să înlăture consecințele acestuia prin apelarea la credite bancare (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, decizia nr. 355/1995, în Dreptul, nr. 2/1996, pag. 106).
Este posibil ca blocajul financiar să nu reprezinte forță majoră, dar, în opinia noastră, în funcție de situație, poate să reprezinte caz fortuit, care are aceleași efecte ca și forța majoră, conform alin. (4) al articolului pe care îl adnotăm.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *